Where Imagination Meets Innovation

Renovatio - Подобряване на онлайн присъствието с ориентиран към потребителите уеб дизайн за сертифицирани дървени стълби

Renovatio е надежден производител на сертифицирани дървени стълби, който се откроява на пазара благодарение на постоянния си ангажимент към качеството и иновациите. Със значителното си присъствие в Европа компанията успешно изгради стабилна дигитална платформа, за да представи продуктовата си гама и да взаимодейства ефективно с клиентите.
%
%
%

Background

Създадена в Турция през 2006 г., Renovatio започва като малка фирма, която година след година разширява производствения си капацитет в съответствие с търсенето на пазара. До 2019 г. компанията идентифицира значителен пазарен потенциал в Европа и започва да изнася продуктите си там като се утвърждава на европейския пазар. Осъзнавайки необходимостта от местно присъствие, Renovatio създава производствена база в България, за да може ефективно да отговори на нарастващото търсене и да осигури ефективно обслужване.

Objective

Основната ни цел беше да подобрим онлайн присъствието и обхвата на Renovatio като разработим удобен за потребителя уебсайт, ориентиран към продуктите. Идеята беше да се създаде платформа с лесна навигация, която не само да подчертава разнообразното продуктово портфолио на компанията, но и ефективно да информира  клиентите за нейните стандарти за качество и сертификати.

Strategy

За да реализираме целта си, приложихме многостранна стратегия. Първо, разработихме структуриран уебсайт, който ясно представя продуктовия каталог на Renovatio, с акцент върху техните сертификати и стандарти. След това интегрирахме динамични полета и създадохме система за категоризирани запитвания, за да направим пътуването на потребителите възможно най-лесно. Включихме и галерия, за да осигурим цялостно визуално представяне на продуктите, което повишава ангажираността на потребителите. Ключова част от нашата стратегия беше използването на усъвършенствани технологии като Elementor, Crocoblock, Custom Fields, Custom Post Type и Jet Engine. Това ни позволи да изградим стабилна и ефективна цифрова платформа, която е в съответствие със стратегията за растеж на компанията. Освен това се уверихме, че уебсайтът е мащабируем, което позволява бъдещо разширяване и модификации в съответствие с развиващите се бизнес нужди на Renovatio.

No data was found
No data was found