Where Imagination Meets Innovation

Постигайте маркетинговите си цели по-бързо с управление на Google Ads от Unlimited Digital

В Unlimited Digital ние използваме Google Ads, за да свържем Вашата марка с потенциални клиенти. Нашите експерти се справят с всичко – от разработването на стратегия до проследяването на ефективността като увеличават максимално възвръщаемостта на инвестициите Ви в рекламната платформа на Google.

Гугъл реклами

Ориентирането в света на Google Ads може да бъде обезкуражаващо, но не и с Unlimited Digital. Нашият екип от експерти управлява Вашите кампании в Google Ads с прецизност като гарантира, че посланието Ви ще достигне до правилните хора в правилното време. Започваме с цялостно разбиране на Вашия бизнес, определяне на целевата Ви аудитория и поставяне на конкретни, измерими цели. Управляваме всяка стъпка от процеса – от избора на ключови думи и създаването на реклами до мониторинга и оптимизацията. С помощта на подробното проследяване и отчитане гарантираме, че рекламите Ви работят по най-добрия начин, осигурявайки оптимални резултати за Вашата инвестиция. С Unlimited Digital не просто възлагате управлението на Google Ads на външен изпълнител, а се сдобивате с екип от експерти, ангажирани с Вашето развитие. Ние се вглеждаме в данните, коригираме стратегията при необходимост и гарантираме, че всеки похарчен лев допринася за постигането на бизнес целите Ви.

How we work

Разработване на стратегия

Започваме с разбиране на Вашия бизнес, цели и целева аудитория, за да разработим индивидуална стратегия за Google Ads.

Проучване и подбор на ключови думи

Определяме най-ефективните ключови думи, които да се свържат с целевата Ви аудитория като балансираме между конкуренцията и цената на клик.

Създаване и оптимизиране на реклами

Създаваме завладяващи реклами и непрекъснато ги оптимизираме въз основа на данни за ефективността, за да увеличим реализациите.

Проследяване и отчитане на ефективността

Постигаме го като предоставяме редовни отчети, за да Ви информираме за напредъка на кампанията и възвръщаемостта на инвестициите.

1
2
3
4

Нашето Пътешествие, Вашият УспехСилата на Нашето Портфолио

Our approach

Ние не просто настройваме кампаниите и ги оставяме да работят, а непрекъснато ги оптимизираме въз основа на данни в реално време. Разбираме, че всеки бизнес е уникален, поради което адаптираме подхода си към Вашите конкретни нужди и цели. Екипът ни е в крак с последните актуализации на Google и използва усъвършенствани инструменти, за да увеличи максимално ефективността на рекламите Ви. С Unlimited Digital получавате не просто агенция, която да управлява Вашите Google Ads – получавате партньор, посветен на постигането на маркетинговите Ви цели.

Why is important

Достигнете до целевата си аудитория

 Рекламите в Google Ви позволяват да достигнете до потребители, които активно търсят продукти или услуги като Вашите, което увеличава вероятността за реализации.

Контрол върху бюджета Ви

Google Ads дава възможност гъвкаво да определяте и коригирате рекламния си бюджет в зависимост от целите на Вашия бизнес.

Измерими резултати

С Google Ads всеки аспект на кампанията може да се проследява, което Ви позволява да измервате точно възвръщаемостта на инвестициите си.

Бързи резултати

За разлика от органичната SEO оптимизация, която може да отнеме време, за да видите резултатите, Google Ads може да осигури незабавна видимост и трафик.

FAQ